Pages 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181

Saturday, January 29, 2011

Cesar Legaspi

Cesar Legaspi on April 2, 1917 in Tondo, Manila [1917–1994] is a Filipino National Artist awardee in painting. He was also an art director prior to going full-time in his visual art practice in the 1960s. His early [1940s-1960s] works, alongside those of peer, Hernando Ocampo are described as depictions of anguish and dehumanization of beggars and laborers in the city. These include Man and Woman [alternatively known as Beggars] and Gadgets'. Primarily because of this early period, critics have further cited Legaspi's having "reconstituted" in his paintings "cubism's unfeeling, geometric ordering of figures into a social expressionism rendered by interacting forms filled with rhythmic movement".
[source: wikipedia]

Si Cesar Torrente Legaspi [1917-1994], ay pinarangalan bilang isang Pambansang Alagad ng Sining noong 1990, at siyang itinuturing na nagpasimula ng neo-realism sa Pilipinas at nagpaunlad ng cubism sa bansa.

Bilang isa sa Thirteen Moderns at kabilang sa mga naunang Neo-Realist, nagkaroon ng malakas na impluwensiya sa paglago ng cubism sa Pilipinas si Legaspi. Ang mga nilikha niyang social-realist na nagpapakita ng mga pulubi sa siyudad at mga manggagawa ay maituturing na expressionist dahil sa paggamit niya ng gula-gulanit na porma. Ang kanyang mga likha ay hindi lang ilan sa mga naunang gawa na moderno; nakatulong ang mga ito na matanggap ang modernong arte sa Pilipinas.

Siya rin ay naging ilustrador sa magasin at naging artistic director sa ilang ahensiya habang siya ay gumuguhit ng kanyang mga obra.
[source: wikipilipinas]

No comments: